Anasayfa / Masal Drama

Masal Drama

MASAL 

“Masal gibi bir dünya için masal” düşüncesi ile masalla hem eğleniyor, hem de öğreniyoruz. Teknolojik ürünlerin gittikçe yaygınlaştığı ve insanlar arasında iletişimin gittikçe azaldığı günümüzde hayret edip anlatmaya, hayâl edip düşünmeye ihtiyacımız var.

Masallar çocukları hayata hazırlar, taşıdığı özelliklerle hayal gücünü ortaya çıkarır. Okulumuzda masal atölyesinde çocukların yaş, seviye ve durumlarına uygun olarak masal anlatımı ve etkinlikleri yapılır. Masal bittikten sonra da her çocuğun katılabileceği (genellikle hareketli) oyunlar oynanır.

Bir dönem boyunca Türk ve Dünya masalları dinleyen çocuklarda; hayal gücü gelişimi, farkındalık oluşumu, empati kurma becerisi, dinleme yeteneğiyle birlikte değerlerin hayatımızdaki yerini kavrama, anlatım gücü, kendini ve başkasını tanıma yeteneği gelişir.

Daha güçlü hayâllerle masal gibi bir dünya için...

 

DRAMA

Drama hayal gücünün anahtarıdır. Drama günümüz dünyasında, teknoloji tarafından bir köşeye sıkışmış insanın, kendisini ifade etme biçimidir. Duyu organları etkin kullanıldığı için çocuklar; algılama, dinleme, konuşma, bedeni kullanarak konuşma ve anlatma konularında beceri kazanırlar ve yaşayarak öğrenme olgusunu bire bir tecrübe ederler.