Anasayfa / Montessori Eğitimi

Montessori Eğitimi


Montessori Eğitim Sistemi

 • Soyut kavramları dokunsal araçlarla kolayca öğrenir.

 • Çocuklarda ezber anlayışı yerine, sebep-sonuç ilişkisini kurma becerisini geliştirir.

 • Çocuklara bireysel gelişim olanağı sağlar.

 • Her çocuğun düzeyine uygundur.

 • Öğrenmek eğlencelidir.

 • Ödül ve ceza yoktur.

Neden Montessori Eğitimi ?

Montessori eğitim programı temeli bireysel eğitime dayanan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan bir eğitim modelidir.

Emici zihin döneminde olan çocuk; gelişiminin %80 lik kısmını (0-6 yaş) döneminde tamamlamaktadır. Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayarak, öğrenme ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

 

Montessori Yaklaşımının Temel Özellikleri Nelerdir?

 • Küçük yaştan itibaren, demokratik bir ortamın içerisinde büyür.

 • Çocuğun özgürlüğü kendi sınırları içerisindedir.

 • Ödül ve ceza yoktur.

 • 3-6 yaşın bir arada bulunması, çocuklarda toplumsal bilinci ve kendine güveni geliştirir.

 • Her materyalin hata kontrolü vardır ve kendi hatalarını kendileri tekrarlar yaparak düzeltirler.

 • Bireysel öğrenme, çevre içerisinde gerçekleşir. Her bir çocuk farklı bir adımda büyür, bu onun gelişimini destekler.

 • Soyut yerine somut öğrenme üzerinde durulur. Çocuklar kavramları birebir gerçek hayatta yaşayarak öğrenir.

 • Montessori sınıflarında bütün materyaller çocukların erişebileceği yerlerde bulunur. Masa, sandalyeler çocukların kullanabileceği kadar küçük, duvardaki resimler çocukların göz seviyesinde olacak şekildedir. Montessori sınıflarındaki materyaller çocukların ulaşabilecekleri dolaplarda bulunduğu için çocuğun istediği materyali seçmesine olanak sağlanır.

 • Çocuklar eğlenmenin zevkiyle ve araştırma isteğiyle çalışırlar. Çocuklar doğal liderlerdir ve yeni görev almaktan memnundurlar. Onların ilgileri işin sonunda çıkan üründen ziyade işin kendisidir.

 • Montessori eğitimi çocuklara doğal bir sorumluluk hissi verir.

 • Çevre, çocuklar için hazırlanmıştır. Odadaki her şeyin raflarda özel bir yeri vardır.

 • Çocuklar öğretmen tarafından değil kendi gelişim ihtiyaçları tarafından motive edilirler.

 • Çocuk deneyimlerini mutlaka kendisi yaparak kazanır.

 • Çocuk materyallerin özellikleri sonucu duyularını hassaslaştırır ve öğrenir.

 • Çocuğun çalışmasında ona seçme özgürlüğü sağlamak önemlidir.

 • Gerçek hayatla ilişkiler kurulur. Çevre çocuğun yaşadığı kültürel çevreye uygun hazırlanır.

 • Materyalin çekiciliğine özen gösterilir (temizlik, bütünlük, renk uyumu).

 

Montessori materyalleri nedir?
Basitten zora, somuttan soyuta aşamalı bir biçimde düzenlenmiş ve çocuğun hata kontrolü yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çocuk tekrarlar yaparak, doğruyu kendi keşfetmektedir. Bağımsızlığını yakalayan çocuk, daha çabuk ve kolay öğrenir. Tüm gelişim ve duyu alanlarına göre hassas materyaller tasarlanmıştır.

Doktor Montessori, materyallerini kaç alanda toplamıştır?
1. Günlük YaşamMateryalleri:
Okul öncesi eğitimde genellikle öz bakım alıştırmaları adı altında kullanılan çalışma alanı Montessori eğitiminde pratik hayat uygulamaları alıştırmaları olarak adlandırılabilir. Bu alanda hedeflenen alıştırmalar çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşılardan oluşur. Böylece çocuk hiç kimseye ihtiyaç duymaz.

2. Duyu Materyalleri:
Duyu eğitimi, Montessori yaklaşımında önemli bir yere sahiptir. Duyu eğitimi ile çocuk, beş duyusunu aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlar. Bilgi, beceri ve kavramların kazanılması, bilinçsel gelişimi sunulan imkânlar doğrultusunda etkiler.

3. Dil Geliştirici Etkinlikler:
Maria Montessori dil eğitimini ve matematiksel zihnin oluşmasını okul eğitiminin odak noktası olarak görür. Çocuğu; kabartma harfler, görsel okuma kartları, hareketli alfabe ile okumaya, metal çerçeveler ile kalem kontrolü sağlayarak yazmaya hazırlar.

4. Matematik Etkinlikleri:
Montessori her kesin doğuştan matematiksel zekâya sahip olduğunu söyler. Matematik, insanları yaratıcı düşüncenin en yüksek noktası olan zihinsel tahminlere ulaştırmaktadır. Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.
5. Kozmik Eğitim (Evrensel öğrenme etkinlikleri)
Somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda da çocuğa öncelikle ülkemizi, tarihimizi, geleneklerimizi, müziğimizi, danslarımızı, yemeklerimizi, bir sonraki adımda da diğer ülkeleri tanıtarak yaşadığı dünyanın ve çevrenin farkına varmasını sağlayarak dünya çocuğu yetiştirir.