Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

2003 yılında İlk Adım Kreş ve Anaokulu olarak kreş ve anaokulu alanında yüksek kalite ve standartta hizmet vermek için yola çıktık.

Amacımız öğrencilerimizin:

 - Öğrenme zevkini ve keyfini

 - Araştırma heyecanlarını 

 - Merak duygularını

 - Yaratıcılıklarını

 - Özgüvenlerini geliştirmektir.

0-6 yaş dönemi insan yaşamında önemli yer tutar. İlk Adım Kreş ve Anaokulumuzda bu yaş grubu çocukların motor, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda gelişimlerini farklı öğretme yaklaşımları ve materyalleriyle desteklemektedir. Çocuklarınızın geleceğini güvence altına almak istiyorsanız, onların iyi bir eğitime tabi tutularak ilerleyen yaşlarda ne gibi başarılar elde edeceklerini şahit olabilirsiniz.

İlk Adım Kreş ve Anaokulu, çocukların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak, sıcak ve içten bir ortamda eğitim almalarını ilke edinmiş bulunuyoruz.

Farklılıklara açık, uyum sağlayabilen, sorun çözme ve iletişim kurma becerisini kazandırarak toplumda kabul gören bireyler yetiştiriyoruz. Eğitim sistemimizin her noktasında ailelerimizle koordineli giderek okul-aile işbirliği kuruyoruz.

Okul öncesinde kullanılan tüm yaklaşımlardan faydalanarak, çocuklardaki bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak ve eğitim sistemindeki değişiklikleri yaş gruplarına uyarlayarak eğitimi programımızı hazırlıyoruz.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza uçabilecekleri kanatlarla sağlam kökler vermeye çalışıyoruz. Bunu sağlamak için de sanata, bilime ve harekete dayalı, bireysel becerilere önem veren ve nitelikli bir okul öncesi eğitimi programı uyguluyoruz.

Temel amacımız:

Yaratıcı fikirler üretebilen, farklılıklardan ilham alan, eğitim ve öğrenmekten keyif alan, yeniliklere açık ve ileri görüşlü, sorgulayıcı, araştırmacı, düşünen, çözüm üreten, çevresel sorunlara duyarlı, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkan, sorumluluk alabilen, kendini iyi tanıyan, kendisi için hedefleri belirleyebilen, bakış açısı geniş bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

•Eğitimde kaliteyi daima en üst seviyede tutmayı göz önünde bulundurarak hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmek.

• Evrensel düzeyde gerekli bilgi ve donanıma sahip, yaşamında mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek.

MİSYONUMUZ

• Milli ve manevi değerlerine bağlı,

• Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, kendine güvenen,

• Kendisi ve çevresiyle barışık, mutlu,

• İç disiplin ve sorumluluk duygusu gelişmiş,

• Sosyal ilişkileri güçlü,

• İşbirliği ve takım çalışmasına istekli,

• Biz bilincine sahip, paylaşımcı

• Değişik görüş ve düşüncelere saygılı,

• Yeteneklerini ve üretkenliğini kullanabilen,

• Çevreye duyarlı,

• Öz bakım becerilerini kazanmış,

• Sürekli gelişime açık

• Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilen çocuklar yetiştirmek